Webmail 
  ÚVOD    TERMÍNY    KONTAKT    ODKAZY  
Vybrať kategóriu


Aktualizácia: 18. 2. 2019
Počet návštevníkov: 10282
2 návšteníci online


VEDA > Vedecké školy

Vedecké školy a ocenenia

Vedecké školy mineralógie a petrológie:

1940 – prof. RNDr. Rudolf Lukáč, CSc., zakladateľ univerzitného štúdia mineralógie;

1952 – vznik vedeckej školy štruktúrnej kryštalografie pod vedením Ing. Slavomila Ďuroviča, CSc., a prof. Ing. Mikuláša Mathernyho, DrSc.

Predstavitelia kryštalografickej školy:

prof. Ing. RNDr. Vladimír Kupčík, CSc. – pôsobil ako profesor v Göttingene.

prof. RNDr. Emil Makovický, CSc. – profesor v Kodani.

doc. RNDr. Pavel Fejdi, CSc.  

Mgr. Peter Bačík, PhD. 

Predstavitelia školy rudnej mineralógie:

prof. RNDr. Miroslav Koděra, CSc.

RNDr. Galina Vlčeková-Andrusovová, CSc. 

prof. RNDr. Martin Chovan, CSc.

doc. Mgr. Jaroslav Pršek, PhD.

Mgr. Daniel Ozdín, PhD. 

Predstavitelia školy optickej mineralógie:

doc. RNDr. Štefánia Dávidová, CSc. 

doc. RNDr. Monika Huraiová, PhD.

Predstavitelia školy výskumu akcesorických minerálov:

doc. RNDr. Pavel Hvožďara, CSc. 

doc. RNDr. Pavel Uher, CSc.  

doc. Mgr. Martin Ondrejka, PhD.  

Mgr. Peter Bačík, PhD. 

Predstavitelia školy výskumu fluidných inklúzií a stabilných izotopov:

doc. RNDr. Monika Huraiová, PhD.

doc. RNDr. Vratislav Hurai, DrSc.  

Predstavitelia školy environmentálnej mineralógie:

prof. RNDr. Martin Chovan, CSc.

Prof. Juraj Majzlan, PhD.  (profesor v Jene)  

Mgr. Bronislava Voleková-Lalinská, PhD. 

Predstavitelia školy magmatickej a metamorfnej petrológie:

prof. RNDr. Jakub Kamenický, DrSc. 

prof. RNDr. Ernest Krist, CSc.  

prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc. 

prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc. 

doc. RNDr. Marian Dyda, CSc. 

RNDr. Marián Janák, DrSc. 

Predstavitelia školy sedimentárnej petrológie:

prof. RNDr. Anna Vozárová, DrSc. 

doc. RNDr. Vincent Ďurovič, CSc. 

doc. RNDr. Michal Krivý, CSc. 

Mgr. Katarína Šarinová, PhD. 

Predstavitelia petrotektonickej školy:

prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.

RNDr. Karol Siegl, CSc.  

Predstavitelia geodynamickej školy a regionálnej geológie:

prof. RNDr. Anna Vozárová, DrSc.

prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.

Predstavitelia školy aplikovanej mineralógie a petrológie:

prof. RNDr. Martin Chovan, CSc.

doc. RNDr. Pavel Fejdi, CSc.  

Mgr. Bronislava Voleková-Lalinská, PhD. 

RNDr. Peter Ružička, PhD. 

Mgr. Daniel Ozdín, PhD. (gemológia)

Predstavitelia petroarcheologickej školy:

prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc. 

Zahraničné vedecké expertízy a študijné pobyty pracovníkov:

1960-1961:  Indonézia (prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc.);

1962-1965: Tunisko (RNDr. Michal Krivý, CSc.);

1967-1968: Univerzita Göttingen (prof. RNDr. Vladimír Kupčík, CSc. – štipendium Humboldtovej nadácie,1968-1990 - profesor a riaditeľ mineralogicko-kryštalografického ústavu univerzity);

1967-1970: McGillova Univerzita, Montreal (prof. RNDr. Emil Makovický, CSc.);

1970-1972: Yalská Univerzita, New Haven (prof. RNDr. Emil Makovický, CSc.);

Od r. 1972: Univerzita Kodaň (prof. RNDr. Emil Makovický, CSc.);

1972-1974: Mongolsko (doc. RNDr. Pavel Hvožďara, CSc.);

1973-1974: Mongolsko (prof. RNDr. Martin Chovan, CSc.);

1974: Mongolsko (RNDr. Karol Siegel, CSc.);

1975-1976: USA (doc. RNDr. Vincent Ďurovič, CSc.);

1978-1984: Nigéria (doc. RNDr. Vincent Ďurovič, CSc.);   

1979: Université de Pierre et Marie Curie, Paríž (doc. RNDr. Pavel Fejdi, CSc.);   

1981-1984: Mongolsko (prof. RNDr. Martin Chovan, CSc.);

1981-1986: Mongolsko (RNDr. Ján Greguš, CSc.);

1983: Mozambik (doc. RNDr. Pavel Hvožďara, CSc.);

1984: Nórsko (prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc.);

1984-1988: Alžír (RNDr. Michal Krivý, CSc.);

1989: K. F. Univerzita v Grazi (prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.);

1991-1992: Princeton University, USA (RNDr. Marián Janák, DrSc.);  

1995-1996:  Univerzita Sao Paulo, Brazília (doc. RNDr. Marian Dyda, CSc.);

1996: Potsdam, Nemecko (doc. RNDr. Monika Huraiová, PhD.);

1999: Dánska technická univerzita, Kodaň – Lyngby (prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.);

2004: Univerzita v Tübingene (prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.);


Ocenenia za realizované výsledky výskumu

prof. RNDr. Anna Vozárová, DrSc. – medaila Jána Slávika udelená Slovenskou geologickou spoločnosťou za prínos do poznania geológie Západných Karpát a rozvoj geológie na Slovensku;


Developed by J&D MEDIA
©2019 KATEDRA MINERALÓGIE A PETROLÓGIE