Webmail 
  ÚVOD    TERMÍNY    KONTAKT    ODKAZY  
Vybrať kategóriu


Aktualizácia: 18. 2. 2019
Počet návštevníkov: 10280
1 návštevník online


UPLATNENIE ABSOLVENTOV > Významní absolventi

Významní absolventi katedry

Ing. Slavomil Ďurovič, CSc., absolvent a pracovník katedry, kryštalograf, kryštalochemik;

prof. Ing. Mikuláš Matherny, DrSc., pracovník katedry, prof. na TU v Košiciach, hosť. prof. v Aachene, kryštalochemik;

prof. RNDr. Ján Šalát, absolvent a pracovník katedry, prof. na baníckej fakulte VŠT v Košiciach, mineralóg a petrograf;

prof. RNDr. Emil Makovický, absolvent, profesor univerzity v Kodani, kryštalograf;

prof. RNDr. Ing. Vladimír Kupčík, CSc.,  absolvent, profesor univerzity v Göttingene, kryštalograf;

prof. Dr. Tibor Gašparík, absolvent, profesor na Stony Brook University, New York, USA, petrológ;

prof. Miroslav Koděra, prof. Jakub Kamenický, prof. Ernest Krist, prof. Dušan Hovorka, prof. Anna Vozárová, prof. Martin Chovan, doc. Pavel Fejdi, prof. Marián Putiš  absolventi a dlhoroční pracovníci katedry, založili svoje vedecké školy v najrôznejších špecializáciách mineralógie a petrológie, získali medzinárodné uznanie;

doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc., absolvent, docent TU Košice, riaditel ŠGÚDŠ, petrograf, geológ;

doc. RNDr. Vratislav Hurai, DrSc., absolvent a viacročný pracovník katedry, hosťujúci docent, výskum geofluíd;

RNDr. Marian Janák, DrSc., absolvent a dlhoročný pracovník katedry, metamorfný petrológ;

prof. Juraj Majzlan, absolvent, hosťujúci profesor UK, ako profesor univerzity v Jene, environmentálna mineralógia, biomineralógia;

K významným pracovníkom radíme aj ďalších členov katedry, ktorí boli zahraničnými expertmi pri vyhľadávaní a prieskume nerastných surovín (doc. Ďurovič, doc. Hvožďara, Dr. Krivý, Dr. Siegl, Dr. Greguš), resp. členov katedry, ktorí učili na univerzitách v zahraničí a tým reprezentovali katedru (doc. Dyda);

Dr. Alexander Smirnov, absolvent, neskôr od r. 2000 doktorand, postdoktorand a vedecký pracovník na Carnegie Institution, Washington a Stony Brook University, New York USA;

doc. Jaroslav Pršek, PhD., – absolvent a pracovník katedry, docent v Krakove, mineralóg;

Zoltán Demján, absolvent. Jeden z najúspešnejších slovenských výškových horolezcov, manažérov a absolventov Prírodovedeckej fakulty UK – odbor geológia. Je zaslúžilým majstrom športu a 10 rokov bol štátnym reprezentantom v horolezectve. Počas svojej horolezeckej kariéry zaznamenal niekoľko významných prvovýstupov ako: Cima Ovest di Lavaredo - Dolomity (1977), Nanga Parbat North, Himaláje (1978), v Pamíre prvovýstup na štít Korženevskej (1982), sólo výstup na Mont Blanc cez Brenvu (1983). V Himalájach vystúpil na tri osemtisícovky. V roku 1984 na Lhotse Shar (8383 m, vedľajší samostatný vrchol Lhoce) a Mt. Everest (8848 m) s J. Psotkom a šerpom Ang Ritom. Oba výstupy sa uskutočnili bez použitia kyslíkových prístrojov. Napokon v r. 1986 uskutočnil s dvomi Kazachmi prvovýstup na Dhaulagiri (8167 m), ktorý bol ocenený ako svetový výstup roka UIAA. Potom ešte vystúpil v roku 1989 alpským štýlom na Chan-Tengri (6995 m) v Tien Shane a v roku 1990 na Fitz Roy v Patagónskych Andách. V 90. rokoch vystúpil ešte aj na najvyššie vrcholy niektorých kontinentov, ako Mt. McKinley (dvakrát), Kilimanjaro a Aconcagua. Počas tohto obdobia pôsobil aj ako športový manažér (prezident Československej horolezeckej asociácie) a športový diplomat (zastupovanie Slovenska v medzinárodnej horolezeckej únii UIAA). Neskôr sa stal generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva spoločnosti Holcim s.r.o., ktorá je druhým najväčším svetovým výrobcom cementu, betónu a kameniva. Na tejto pozícii bol zodpovedný za vyše 1000 zamestnancov a za riadenie siedmich spoločností na Slovensku v Rakúsku a Poľsku. Za túto prácu bol v roku 2003 ocenený vyznamenaním laureát „Slovenskej ceny za riadenie a rozvoj ľudských zdrojov“. V súčasnosti vidí svoje poslanie v odovzdávaní skúseností iným manažérom a v pomoci nájsť ľuďom ich osobné tajomstvo úspechu. Venuje sa organizovaniu trekov do Nepálu.


Naši absolventi pokračujúci v doktorandskom štúdiu na zahraničných univerzitách:

Juraj Majzlan: 1998-2001 Davis, Princeton, USA, od 2004 – odborný asistent na Univerzite vo Freiburgu, Nemecko;

 

Alexander Smirnov: 2000-2004 Stony Brook University, USA;


Jaroslav Pršek: 2001 – Univerzita v Kodani;


Juraj Farkaš: 2002-2004 McGill University, Kanada;


Martin Danišík: 2002-2004 – Univerzita v Tübingene, Nemecko;


Juraj Laffers: 2004 – Stony Brook University, USA.

 

 

U nás sa školili:

 

Himanshu Kumar Sachan: 1988-1990 interný ašpirant z Indie;


Ali Ismail Al Juboury: 1991-1993 interný ašpirant z Iraku;


Serafim Savvidis: 1995-1996 externý doktorand z Grécka;


Ondřej Dostál (ČR): 2002 CEEPUS pobyt;

 
Anna Lemanska (Poľsko): 2003 CEEPUS pobyt;


Piotr Jaglarz (Poľsko): 2004 CEEPUS pobyt;


Heiko Helbing (Nemecko): 2004 DAAD pobyt;


Francis Chopin (Francúzsko): 2006 ERASMUS pobyt;


Edina Vagó (Maďarsko): 2007 CEEPUS pobyt;


Sibilla Borojevič-Šostarič  (Chorvátsko) 2008 CEEPUS pobyt;


Agnieszka Dus-Picheta (Poľsko):  2010 CEEPUS pobyt;


Ibrahem Waheed (Egypt): 2010 – postdoc.

Developed by J&D MEDIA
©2019 KATEDRA MINERALÓGIE A PETROLÓGIE