Webmail 
  ÚVOD    TERMÍNY    KONTAKT    ODKAZY  
Vybrať kategóriu


Aktualizácia: 18. 2. 2019
Počet návštevníkov: 10281
2 návšteníci online


HISTÓRIA PRACOVISKA > História a súčastnosť katedryHistória a súčastnosť katedry

Vývoj katedry

1939/1940 – prof. RNDr. Rudolf Lukáč, CSc., zakladateľ univerzitného štúdia mineralógie na filozofickej fakulte Slovenskej univerzity ešte pred vznikom Prírodovedeckej fakulty (PF SU);

1940 – založenie Ústavu mineralogicko-petrografického (vedúci: prof. Rudolf Lukáč) po vzniku Prírodovedeckej fakulty SU;

1949 – založenie Ústavu mineralógie a petrografie na SVŠT;

1950 – v rámci katedry geológie (vedúci: prof. Dimitrij Andrusov) na PF SU vznikol Ústav mineralógie a petrológie;

1952/1959 – odbory geografie a geológie sa oddelili od PF SU a vytvorili Fakultu geologicko-geografických vied (FGGV);

1954 – zmena názvu Slovenskej Univerzity na Univerzitu Komenského;

1959 – zlúčenie Fakulty geologicko-geografických vied a Prírodovedeckej fakulty UK, vznik katedry petrografie (vedúci: prof. Jakub Kamenický) a katedry mineralógie a kryštalografie (vedúci: prof. Rudolf Lukáč);

1981/1982 – katedra mineralógie a kryštalografie sa spojila s katedrou geochémie do katedry geochémie a mineralógie;

1986/1987 – oddelenie mineralógie a kryštalografie uvedenej katedry bolo pričlenené ku katedre petrografie, čím vznikla súčasná katedra mineralógie a petrológie.

Prehľad funkčných období vedúcich pracovísk mineralógie a petrografie: 

1940-1949: prof. RNDr. Rudolf Lukáč, CSc. (vedúci ústavu mineralogicko-petrografického)

1949-1950: prof. RNDr. Dimitrij Andrusov, CSc. (vedúci spoločného pracoviska geológie)

1950-1974: prof. RNDr. Rudolf Lukáč, CSc. (vedúci katedry mineralógie a kryštalografie)

1974-1981: prof. RNDr. Miroslav Koděra, CSc. (vedúci katedry geochémie a mineralógie)

1981-1986: prof. Ing. Ján Babčan, DrSc. (vedúci katedry geochémie a mineralógie)

1959-1962, 1964-1972: prof. RNDr. Jakub Kamenický, DrSc. (vedúci katedry petrografie)

1962-1964, 1972-1986: prof. RNDr. Ernest Krist, CSc. (vedúci katedry petrografie)

1986-1989: doc. RNDr. Julián Zelman, CSc. (vedúci katedry mineralógie a petrológie)

1990: doc. RNDr. Martin Chovan, CSc. (vedúci katedry mineralógie a petrológie)

1990-1994: doc. RNDr. Pavel Hvožďara, CSc. (vedúci katedry mineralógie a petrológie)

1994-1998: prof. RNDr. Dušan Hovorka, DrSc. (vedúci katedry mineralógie a petrológie)

1998-2008: prof. RNDr. Anna Vozárová, DrSc. (vedúci katedry mineralógie a petrológie)

od r. 2008: prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc. (vedúci katedry mineralógie a petrológie).

 

Významné funkcie vedeckopedagogických pracovníkov katedry:

1952-1954: prof. RNDr. Rudolf Lukáč, CSc. (dekan FGGV)

1956-1959: prof. RNDr. Jakub Kamenický, DrSc. (prodekan FGGV)

1959-1961: prof. RNDr. Miroslav Koděra, CSc. (prodekan PriF UK)

1963-1965: prof. RNDr. Ernest Krist, CSc. (prodekan PriF UK)

1969-1972: prof. RNDr. Ernest Krist, CSc. (dekan PriF UK)

1997-2003: doc. RNDr. Martin Chovan, CSc. (prodekan PriF UK).

 

Profesori a docenti pôsobiaci v týchto funkciách na katedre:

Meno

Nástup na katedru

Docent

Profesor

Odchod z katedry

Babčan Ján

1981

1973

1981

1986

Dávidová Štefánia

1958

1978

 

2000

Dyda Marian

1992

1996

 

 

Ďurovič Vincent

1961

1971

 

1999

Fejdi Pavel

1972

1987

 

 

Hovorka Dušan

1956; 1990

1968

1990 (emeritný od r. 2003)

 

Hurai Vratislav

2001

2002 (hosťujúci od r. 1997)

 

2007

Huraiová Monika

1989

2004

 

 

Hvožďara Pavel

1960

1986

 

2006

Chovan Martin

1970

1989

2003

 

Kamenický Jakub

1941

1954

1957

1984

Koděra Miroslav

1950

1960

1973

1993

Kráľ Ján

 

1997 (hosťujúci)

 

 

Krist Ernest

1951

1959

1971

1990

Lukáč Rudolf

1939

 

1942

1977

Majzlan Juraj

 

 

2009 (hosťujúci)

 2011(hosťujúci)

Petrík Igor

 

1997 (hosťujúci)

 

2008 (hosťujúci)

Pršek Jaroslav

1996

2009

 

2010

Putiš Marián

1984

1995

2004

 

Šímová Mária

1951

1965

 

1990

Uher Pavel

2010

2004

 

 

Vozárová Anna

1995

1994

2001

 

Zelman Julián

1986

1986

 

1989

Developed by J&D MEDIA
©2019 KATEDRA MINERALÓGIE A PETROLÓGIE