Webmail 
  ÚVOD    TERMÍNY    KONTAKT    ODKAZY  
Vybrať kategóriu


Aktualizácia: 23. 3. 2019
Počet návštevníkov: 11160
1 návštevník online


Vitajte na stránke katedry mineralógie a petrológie

Zaoberáme sa vedeckovýskumnou, pedagogickou a popularizačnou činnosťou v oblasti mineralógie a petrológie. Vedeckopedagogickí pracovníci katedry sa venujú výskumu minerálov a hornín s cieľom odhaliť prostredníctvom moderných analytických metód ich zloženie, vlastnosti, vnútorné usporiadanie, vek, pôvod aj praktický význam z hľadiska ich surovinového potenciálu.

Mineralógia a petrológia patria medzi geovedné odbory so širokými možnosťami uplatnenia v rámci interdisciplinárnej spolupráce s ostatnými geologickými a environmentálnymi vednými disciplínami. V súčasnosti participujeme na rozvoji medziodborovej interakcie s biologickými a geografickými vedami prostredníctvom našej aktívnej účasti v rámci nových akreditovaných bakalárskych študijných programov biogeológia, paleobiológia a geológia vo využívaní krajiny.

Vedeckopedagogickí pracovníci katedry sú úspešnými riešiteľmi medzinárodných a domácich vedeckých projektov, aktívne rozvíjajú spoluprácu s uznávanými odborníkmi. Dlhoročné poznatky zo základného výskumu sa postupne zúročujú pri rozvoji aplikovaného výskumu, ktorý je zameraný na štúdium drahých kameňov, meteoritov a hornín z hľadiska ich efektívneho využívania v stavebníctve. Ťažiskovou oblasťou aplikovaného výskumu je riešenie problémov súvisiacich s ochranou životného prostredia v rámci mineralogicko-geochemického výskumu rizikových produktov po banskej činnosti.

Developed by J&D MEDIA
©2019 KATEDRA MINERALÓGIE A PETROLÓGIE